Zoids Kotobukiya HMM HMM HMM 025 RZ-010 Pteras Bomber Jamie Ver - Mint in scatola f13765

Zoids Kotobukiya HMM HMM HMM 025 RZ-010 Pteras Bomber Jamie Ver - Mint in scatola f13765